Zespół Aspergera w ICD-10

opracowanie: Krzysztof Osóbka

ICD-10 to Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych, jest opracowana przez WHO i obowiązuje w Polsce od 1996 r.

ICD-10
Grupa F84: całościowe zaburzenia rozwoju
(spektrum autystyczne)

F84.0 - autyzm dziecięcy
F84.1
- autyzm atypowy
F84.2
- zespół Retta
F84.3
- inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne
F84.4
- zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi
F84.5 - zespół Aspergera

Jest to zaburzenie o niepewnej wartości nozologicznej charakteryzujące się tymi samymi nieprawidłowościami w zakresie interakcji społecznych, jak autyzm oraz ograniczonym, stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Od autyzmu różni się ono przede wszystkim brakiem ogólnego opóźnienia lub upośledzenia rozwoju mowy i funkcji poznawczych. Zaburzeniu temu często towarzyszy wyraźna niezgrabność i tendencja do utrzymywania się zaburzeń w wieku młodzieńczym i w życiu dorosłym. W początkach wieku dojrzałego pojawiają się sporadycznie epizody psychotyczne.

F84.8
- inne całościowe zaburzenie rozwojowe
F84.9 - całościowe zaburzenie rozwojowe, nieokreślone